1003770.0500

329 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
110-44-1
Vzorec
CH3CH:CHCH:CHCOOH
Mol. hmotnost
112,13 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
H-věty
H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Kontaktujte nás!