1001850.0100

77 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
121-57-3
Vzorec
C6H7NO3S
Mol. hmotnost
173,19 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
H-věty
H315: Dráždí kůži., H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci., H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Kontaktujte nás!