415 Kč bez DPH (502,15 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1001881.0500Doprava a platba

CAS No.: 87-69-4
H-věty H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost 150,09 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látky
Vzorec COOH(CHOH)2COOH