1001881.0500

297 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
87-69-4
H-věty
H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost
150,09 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
Vzorec
COOH(CHOH)2COOH
Kontaktujte nás!