1 257 Kč bez DPH (1 520,97 Kč s DPH)

ks

Luminol vykazuje chemiluminescenci (modrým světlem) při smíchání s vhodným oxidačním činidlem. Více

Kód produktu: 66-A14597.0005Doprava a platba

Luminol je je rozpustný ve většině polárních organických rozpouštědel, ale nerozpustný ve vodě. V kriminalistice se používá k identifikaci krve. 
CAS No.: 521-31-3
Další název 3-Aminophthalhydrazide
H-věty H302: Zdraví škodlivý při požití., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost 177,16 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látky
Vzorec C8H7N3O2