66-A14597.0005

1 255 Kč bez DPH

ks
Luminol vykazuje chemiluminescenci (modrým světlem) při smíchání s vhodným oxidačním činidlem. Více >>
Luminol je je rozpustný ve většině polárních organických rozpouštědel, ale nerozpustný ve vodě. V kriminalistice se používá k identifikaci krve. 
CAS No.:
521-31-3
Další název
3-Aminophthalhydrazide
H-věty
H302: Zdraví škodlivý při požití., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost
177,16 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
Vzorec
C8H7N3O2
Kontaktujte nás!