DVD-05-03

983 Kč bez DPH

ks
Výukové DVD mechanika kapalin se zabývá tlaková sílou a tlakem v kapalinách, Pascalovým a Archimédovým zákonem, pohybem kapalin. Více >>

Titul zpracovává následující témata:

  1. Tlaková síla a tlak v kapalinách: Tlaková síla v kapalině. Tlak. Tlakoměr. Hydrostatická tlaková síla. Hydrostatický tlak. Hartlův přístroj. Hydrostatický paradox. Spojené nádoby. Vodotrysk. Libela.
  2. Pascalův zákon v kapalinách: Přenos tlakové změny v kapalině. Pascalův zákon. Hydraulické ovládání. Hydraulický zvedák. Hydraulický lis.
  3. Archimédův zákon v kapalinách: Hydrostatická vztlaková síla. Archimédův zákon. Plování, vznášení potápění těles. Princip plování lodí. Karteziánek. Plování v malém množství kapaliny. Hustoměr.
  4. Pohyb kapalin: Vodní kola a turbíny. Trubice stejného průřezu. Zúžená trubice. Hydrodynamický paradox. Vodní vývěva. Pohlův přístroj.
Délka pořadu: 40 minut
Kontaktujte nás!