1001940.0500

483 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7803-55-6
H-věty
H301: Toxický při požití., H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H330: Při vdechování může způsobit smrt., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest., H341: Podezření na genetické poškození.
Mol. hmotnost
116,98 g
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Toxické látky Látky nebezpečné pro zdraví
Vzorec
NH4VO3
Kontaktujte nás!