483 Kč bez DPH (584,43 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1001940.0500Doprava a platba

CAS No.: 7803-55-6
H-věty H301: Toxický při požití., H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H330: Při vdechování může způsobit smrt., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest., H341: Podezření na genetické poškození.
Mol. hmotnost 116,98 g
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Toxické látkyLátky nebezpečné pro zdraví
Vzorec NH4VO3