1005740.0005

387 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
28983-56-4
H-věty
H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost
799,80 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
Vzorec
C37H27N3Na2O9S3
Kontaktujte nás!