1002060.0500

362 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
12054-85-2
H-věty
H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost
1235,86 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
Vzorec
(NH4)6Mo7O24 . 4H2O
Kontaktujte nás!