362 Kč bez DPH (438,02 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1002060.0500Doprava a platba

CAS No.: 12054-85-2
H-věty H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost 1235,86 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látky
Vzorec (NH4)6Mo7O24 . 4H2O