Kód produktu: 1002061.1000

1 400 Kč bez DPH


ks
CAS No.:
12054-85-2
Vzorec
(NH4)6Mo7O24 . 4H2O
Mol. hmotnost
1235,86 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
H-věty
H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Kontaktujte nás!