1004560.0250

650 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
21651-19-4
H-věty
H302: Zdraví škodlivý při požití.
Mol. hmotnost
134,69 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
Vzorec
SnO
Kontaktujte nás!