1002381.0500

155 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
1314-13-2
H-věty
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost
81,38 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Látky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec
ZnO
Kontaktujte nás!