241 Kč bez DPH (291,61 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1002420.1000Doprava a platba

Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám je tato látka prodána až ověření platnosti IČO. V případě nejasností si vyhrazujeme právo objednávku této látky stornovat.

CAS No.: 7722-84-1
H-věty H302: Zdraví škodlivý při požití., H318: Způsobuje vážné poškození očí.
Mol. hmotnost 34,02 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Korozivní a žíravé látkyDráždivé látky
Vzorec H2O2