Přehled bezobratlých živočichů, komáři, prvoci - bičíkovci, pampeliška
Přehled bezobratlých živočichů, komáři, prvoci - bičíkovci, pampeliška

1 149 Kč bez DPH (1 390,29 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 62-001Doprava a platba

DVD obsahuje čtyři videopořady:

  1. Přehled bezobratlých živočichů
  2. Komáři
  3. Prvoci - bičíkovci
  4. Pampeliška

DVD titul umožňuje interaktivní výběr videopořadu i přímé vyvolání kapitoly nebo části pořadu. Přiloženy jsou též metodické materiály v elektronické podobě, které lze přečíst na počítači s DVD mechanikou.

Přehled bezobratlých živočichů
Scénář a režie: Doc. RNDr. J. Reischig, CSc.
Trvání filmu: 34 minut
Videopořad je sestaven tak, že po názvu každého kmene jsou za pomoci schémat a obrázků připomenuty jeho hlavní znaky. Pak následují často zcela unikátní záběry z jejich života. Je ukázáno více než 50 druhů bezobratlých živočichů, kteří jsou v pořadu zachyceny při různých životních projevech (např. při přijímání potravy, vylučování, pohybu, kopulaci, kladení vajíček a pod.). Při natáčení byla použita nejmodernější mikroskopická i makroskopická technika vyrobená světoznámou firmou OLYMPUS. U druhově nejpočetnějšího živočišného kmene členovců jsou ukázány i metody jejich sběru. Vzhledem k délce pořadu a množství prezentovaných živočichů doporučujeme ho zařazovat do výuky po tématických celcích s délkou okolo deseti minut. Skladba pořadu to dovoluje.

Komáři
Námět a scénář: Doc. RNDr. J. Chalupský, CSc.
Režie a kamera: Doc. RNDr. J. Reischig, CSc.
Trvání filmu: 15 minut
Po úvodu, ve kterém jsou představeni zástupci nejdůležitějších řádů hmyzu (vážka, saranče stěhovavé, kudlanka nábožná, všekaz, ruměnice pospolná, cikáda, dlouhošíjka, srpice, tesařík, drvodělka, otakárek fenyklový), následuje vlastní část věnovaná komárům. V této části jsou uvedeny charakteristiky obou základních skupin dvoukřídlého hmyzu. Ukázány jsou tu tiplička, tiplice, bodalka ce-ce, pestřenka, masařka, kuklice, dlouhonoska. Film dále pokračuje přehledem významných rodů komárů, jejich diagnostickými znaky, bionomií, ukazuje metody sběru a laboratorního chovu. Nejvýznamnější je část o jejich negativním významu jako přenašeče nebezpečných parazitních onemocnění. Z významných nemocí jsou uvedeny především elefantiáza a malárie. Je zmíněn objevitel negativního významu komárů biolog Patric Manson.

Prvoci - bičíkovci
Námět a scénář: Doc. RNDr. J. Chalupský, CSc.
Režie a kamera: Doc. RNDr. J. Reischig, CSc.
Trvání filmu: 14 minut
S využitím nejmodernějších mikroskopických technik firmy OLYMPUS jsou v pořadu ukázány životní projevy třiceti druhů prvoků - bičíkovců. Z volně žijících sladkovodních druhů jsou prezentováni jedinci rodů Euglena, Lepocinclis, Phacus, Pandorina, Stephanodon, Volvox a dalších. Mořští volně žijící bičíkovci jsou zachyceni společně s dalšími tvory mořského planktonu (např. s dírkonožci či rozsivkami). Ukázáni jsou i prvoci, kteří se usídlili v tělech mnohobuněčných hostitelů (např. v ruměnicích, termitech, hlemýždích) včetně mnohobičíkatých opalinek, žijících v kloace skokanů. Významná část je věnována parazitickým bičíkovcům rodu Trichomonas, Trypanosoma, Giardia a Leishmania, kteří u lidí vyvolávají vážná onemocnění. Pořad přibližuje jeden z mnoha drobnohledných světů, se kterým tu pohromadě žijeme a na jehož bytí se jen podílíme.

Pampeliška
Námět a scénář: Doc. RNDr. J. Chalupský, CSc.
Režie a kamera: Doc. RNDr. J. Reischig, CSc.
Trvání filmu: 9 minut
Pampeliška je v úvodu představena společně s několika na jaře kvetoucími rostlinami (např. osívkou, podbělem, sasankami, dymnivkami a plicníky). Dále je zmíněno její botanické zařazení mezi rostliny složnokvěté, z nichž jsou ukázány slunečnice, kopretiny a některé okrasné rostliny. Přitažlivost pampelišky pro hmyz presentujeme pomocí neobvyklých makrozáběrů k jejichž pořízení jsme použili stereomikroskopy firmy OLYMPUS. Ukázáni jsou zástupci motýlů, brouků, blanokřídlých, třásněnek a jiných členovců. V závěru pořadu je připomenut význam pampelišky jako léčivé rostliny, a to zejména pro lidi s nemocnou zažívací trubicí a močovým měchýřem, spolu s některými produkty, které si z pampelišek můžeme vyrobit. V pořadu jsme představili pampelišku milovanou, vyhledávanou, přehlíženou i pronásledovanou a přece tu s námi stále rostoucí, rozjasňující naši mysl a hlásající slávu toho úžasného životního dění, kterého jsme jen součástí a o jehož smyslu nic nevíme.