66-B21674.0010

555 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
477-73-6
Vzorec
C20H19ClN4
Mol. hmotnost
350,85 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
H-věty
H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Kontaktujte nás!