555 Kč bez DPH (671,55 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 66-B21674.0010Doprava a platba

CAS No.: 477-73-6
H-věty H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost 350,85 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látky
Vzorec C20H19ClN4