312 Kč bez DPH (377,52 Kč s DPH)

Kód produktu: 1002521.0500Doprava a platba

CAS No.: 54-21-7
H-věty H302: Zdraví škodlivý při požití., H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost 160,11 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látky
Vzorec C7H5NaO3