1 750 Kč bez DPH (2 117,50 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1005060.0250Doprava a platba

CAS No.: 10294-42-5
H-věty H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Mol. hmotnost 404,30 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látky
Vzorec Ce(SO4)2 ⋅ 4H2O