1005060.0250

1 750 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
10294-42-5
H-věty
H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Mol. hmotnost
404,30 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
Vzorec
Ce(SO4)2 ⋅ 4H2O
Kontaktujte nás!