1003710.0500

625 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7488-55-3
H-věty
H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost
214,75
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
Vzorec
SnSO4
Kontaktujte nás!