625 Kč bez DPH (756,25 Kč s DPH)

Kód produktu: 1003710.0500Doprava a platba

CAS No.: 7488-55-3
H-věty H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost 214,75
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látky
Vzorec SnSO4