Kód produktu: 1002591.1000

309 Kč bez DPH


ks
Další název
Mohrova sůl, Síran amonno-železnatý hexahydrát
CAS No.:
7783-85-9
Vzorec
(NH4)2Fe(SO4)2 . 6H2O
Mol. hmotnost
392,14
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
H-věty
H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Kontaktujte nás!