1002620.1000

380 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7788-99-0
H-věty
H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Mol. hmotnost
499,4 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
Vzorec
CrK(SO4)2 .12H2O
Kontaktujte nás!