380 Kč bez DPH (459,80 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1002620.1000Doprava a platba

CAS No.: 7788-99-0
H-věty H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Mol. hmotnost 499,4 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látky
Vzorec CrK(SO4)2 .12H2O