1002720.0100

61 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
10102-25-7
Vzorec
Li2SO4 . H2O
Mol. hmotnost
127,90
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
H-věty
H302: Zdraví škodlivý při požití.
Kontaktujte nás!