CAS No.:
10102-25-7
H-věty
H302: Zdraví škodlivý při požití.
Mol. hmotnost
127,90
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
Vzorec
Li2SO4 . H2O
Kontaktujte nás!