1002750.0500

198 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7758-99-8
H-věty
H302: Zdraví škodlivý při požití., H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Mol. hmotnost
249,68 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky Látky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec
CuSO4 . 5H2O
Kontaktujte nás!