198 Kč bez DPH (239,58 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1002750.0500Doprava a platba

CAS No.: 7758-99-8
H-věty H302: Zdraví škodlivý při požití., H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Mol. hmotnost 249,68 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látkyLátky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec CuSO4 . 5H2O