1002801.0100

2 770 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
10294-26-5
H-věty
H318: Způsobuje vážné poškození očí., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost
311,80 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky Látky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec
Ag2SO4
Kontaktujte nás!