2 770 Kč bez DPH (3 351,70 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1002801.0100Doprava a platba

CAS No.: 10294-26-5
H-věty H318: Způsobuje vážné poškození očí., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost 311,80 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látkyLátky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec Ag2SO4