144 Kč bez DPH (174,24 Kč s DPH)

Kód produktu: 1002880.0250Doprava a platba

CAS No.: 1317-37-9
Další název Sirník železnatý
H-věty EUH 031: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Mol. hmotnost 87,91 g/mol
Signální slovo Odpadá – látka není klasifikována jako nebezpečná
Vzorec FeS