1002880.0250

144 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
1317-37-9
Další název
Sirník železnatý
H-věty
EUH 031: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Mol. hmotnost
87,91 g/mol
Signální slovo
Odpadá – látka není klasifikována jako nebezpečná
Vzorec
FeS
Kontaktujte nás!