DVD-05-15

984 Kč bez DPH

ks
Pořad vás pomocí animací seznámí s tvary základních těles - kvádru, krychle, hranolu a válce. Více >>

Animace a video sekvence seznamují žáky 6.–8. ročníků základních škol a nižších ročníků gymnázií s elementárními geometrickými tělesy..

Délka pořadu: 40 minut

Kontaktujte nás!