DVD-05-02

983 Kč bez DPH

ks
Výukové DVD Termika moderním a názorným způsobem zpracovává témata: teplota a teplo, teplotní roztažnost, změna skupenství a tepelné motory. Více >>

Titul zpracovává následující témata:

  • Jak se liší teplota a teplo: Teplota. Teploměr. Zvýšení teploty mechanickou prací (Tyndallův pokus), chemickým dějem, průchodem elektrického proudu a tepelnou výměnou. Teplo. Měrná tepelná kapacita. Tepelná výměna vedením, prouděním a sáláním.
  • Teplotní roztažnost látek: Délková teplotní roztažnost pevných látek. Dilatometr. Bimetal. Teplotní roztažnost kapalin. Teplotní roztažnost a rozpínavost plynů.
  • Jak látky mění skupenství: Tání a tuhnutí krystalické a amorfní látky. Teplota tání a tuhnutí. Regelace ledu. Vypařování a zkapalňování. Var. Teplota varu. Var za zvýšeného tlaku (Papinův hrnec) a sníženého tlaku (Franklinův pokus). Domácí pokusy.
  • Tepelné motory: Heronova baňka. Přeměna tepla v práci při teplotní roztažnosti pevné látky, teplotní roztažnosti kapaliny, teplotní roztažnosti a rozpínavosti plynu a při proudění plynu. Pístový parní a spalovací motor. Parní turbína. Reaktivní motor.
Délka pořadu: 40 minut
Kontaktujte nás!