Tabule vznikla za podpory České inspekce životního prostředí. Upozorňuje na druhy zahrnuté do Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES). Popisky vyobrazených druhů jsou vícejazyčné. Ilustroval Pavel Procházka.


Formát: 67×96 cm

Kontaktujte nás!