1003091.0500

356 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
10424-09-6
H-věty
H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost
122,1 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
Vzorec
NaKCO3
Kontaktujte nás!