356 Kč bez DPH (430,76 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1003091.0500Doprava a platba

CAS No.: 10424-09-6
H-věty H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost 122,1 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látky
Vzorec NaKCO3