270 Kč bez DPH (326,70 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1003500.0025Doprava a platba

CAS No.: 54451-24-0
H-věty H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost 457,85 g/mol (bezvodý)
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látky
Vzorec La2(CO3)3 . xH2O