1003500.0025

270 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
54451-24-0
H-věty
H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost
457,85 g/mol (bezvodý)
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
Vzorec
La2(CO3)3 . xH2O
Kontaktujte nás!