CAS No.:
554-13-2
H-věty
H302: Zdraví škodlivý při požití., H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Mol. hmotnost
73,89
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
Vzorec
Li2CO3
Kontaktujte nás!