DVD-05-36

652 Kč bez DPH

ks
Pramen a jeho druhy, horní tok, hlavní tok, splavnost, přítok, soutok, meandry - vymílání a nanášení materiálu, levý a pravý břeh, levý a pravý přítok, erozní činnost vody, ochrana proti erozi atd. Více >>

Možnost využití ve výuce prvouky, vlastivědy, přírodovědy a ve vyšších ročnících ve výuce zeměpisu, přírodopisu a pěstitelských prací.

Délka pořadu: 20 minut

Kontaktujte nás!