190 Kč bez DPH (229,90 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1005650.0050Doprava a platba

CAS No.: 10213-10-2
H-věty H302: Zdraví škodlivý při požití., H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Mol. hmotnost 329,86 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látky
Vzorec Na2WO4 . 2H2O