1005650.0050

190 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
10213-10-2
Vzorec
Na2WO4 . 2H2O
Mol. hmotnost
329,86 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
H-věty
H302: Zdraví škodlivý při požití., H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Kontaktujte nás!