HGS-2000

7 618 Kč bez DPH

ks

Tento typ modelů kombinuje myšlenku tyčinkový modelů a klasických kalotových modelů a umožňuje tak vytvořit si komplexnější představu o molekulární struktuře. Spojnice jednotlivých částí jsou vyrobeny z polyacetalu, vlastní atomy potom z polyakrylátu. Měřítko je 1 cm = 1 Å. Sada je ideální pomůckou pro studium stereochemie. Snadno je možné sestavit základní organické molekuly jako jsou nasycené a nenasycené uhlovodíky, aromáty a jejich deriváty s jejichž pomocí lze snadno získat základní znalosti o geometrii molekul, stereoizomerech a konformační mobilitě. Elementární sada je svým rozsahem vhodná především pro použití na středních školách.

Kontaktujte nás!