DVD-05-55

586 Kč bez DPH

ks
Výukové DVD vás poutavou formou seznámí s výskytem a vlastnostmi uhlíku a vodíku. Více >>

Obsah:

  • Výskyt vodíku okolo nás, jeho hoření, reakce s výbuchem a bez výbuchu, vodík jako biogenní prvek. 
  • Uhlík jako základní stavební kámen živé hmoty, uhlí, ropa, grafit, diamant, oxidy uhlíku, skleníkový efekt, suchý led, výroba vápna, tvrdnutí malty, kotelní kámen, krápníková výzdoba atd.

Délka pořadu: 15 minut

Kontaktujte nás!