14 615 Kč bez DPH (17 684,15 Kč s DPH)

ks

Souprava látky v každodenním životě obsahuje vybavení pro žákovské multioborové experimenty z oblasti studia vlastností látek. Více

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbHKód produktu: 52-22005Doprava a platba

První sada experimentů umožňuje zkoumat základní vlastnosti látek. Druhá část je zaměřena na směsi látek a jejich oddělování. V třetí sadě experimentů je možné studovat přechody mezi pevnými, kapalnými a plynnými látkami a významné změny v důsledku chemických reakcí. 

Seznam experimentů

Vlastnosti látek

 • Identifikace a rozlišení látek
 • Tvrdost a deformace látek
 • Hustota látek
 • Vztlak v kapalinách
 • Tepelná vodivost pevných látek
 • Tepelná vodivost kapalin
 • Tepelná odolnost a vznícení
 • Magnetické chování látek
 • Rozpustnost látek
 • Kyselé a alkalické roztoky
 • Tvrdá a měkká voda
 • Důsledky tvrdosti vody
 • Minerální látky ve vodě

Směsi látek

 • Mísení pevných látek
 • Olej a voda
 • Mísení oleje a vody
 • Oddělení oleje a vody
 • Separace usazováním
 • Separace filtrací
 • Separace odpařováním
 • Separace destilací
 • Separace disociací
 • Výroba pitné vody ze slané vody
 • Odsolování vody
 • Čištění špinavé vody jednoduchou filtrací
 • Čištění špinavé vody filtrací přes více vrstev
 • Magnetická separace

Změna látek

 • Změny stavu kapalin při zahřívání
 • Změny stavu plynů při zahřívání
 • Změny stavu pevných látek při zahřívání
 • Chování bimetalu při zahřívání
 • Var kapalin
 • Skupenské stavy vody
 • Tavení látek
 • Hoření a kyslík
 • Uvolňování plynů
 • Účinek plynů
 • Tvorba rzi