52-43020

28 701 Kč bez DPH

Souprava Mechanika 2 obsahuje veškerý potřebný materiál k experimentům pro šest pracovních skupin. Více >>

Žákovská souprava Mechanika 2 obsahuje součásti pro realizaci pokusů v šesti skupinách. Všechny experimenty je možné provádět i mimo odbornou učebnu. Rozsáhlý návod v českém jazyce obsahuje podrobné pokyny k montáži, tipy pro implementaci, pracovní listy pro studenty a kompletní vyhodnocení příkladů. 
Jedná se o žákovskou soupravu moderní koncepce se zvýšeným důrazem na matematiku a interdisciplinární výuku: 

Při vyhodnocení experimentů se používají přiměřené statistické postupy 

  • Ověření proporcionálních vztahů (korelace)
  • Zavedení vektorů v problematice skládání sil
  • Využití goniometrických funkcí. 

Experimenty 

  • Pružinové dynamometry, zrychlení v důsledku gravitace, hmotnost
  • Hookův zákon
  • Těžiště a rovnováha 
  • Páky
  • Pružná a plastická deformace (listové pružiny, písek) 
     
Kontaktujte nás!