18 486 Kč bez DPH (22 368,06 Kč s DPH)

ks

Sada SEG Elektronika obsahuje veškerý potřebný materiál na 48 základních experimentů z oblasti chování a funkce elektronických součástek a elektronických obvodů. Více

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbHKód produktu: 52-20410Doprava a platba

K provádění experimentů ze žákovské soupravy SEG Elektronika je nutný napěťový zdroj 12 V/2 A a žákovský digitální multimetr. Univerzální propojovací deska není součástí sady, pokud ji nemáte,  je nutné ji objednat samostatně.

Zákla­dy elektroniky: 

Dioda – základ­ní zapoje­ní; dioda charak­teris­tiké křivky; LED – základní zapojení; dioda jako usměr­ňovač; dělič napětí; NTC rezistor – základní zapojení; PTC rezistor – základní zapojení; Fotoodpor – základní zapojení; charak­teris­tika tranzis­toru; tranzis­tor jako zesilo­vač proudu; tranzis­tor jako spínač; tranzis­tor jako reostat; tranzis­tor jako zesilo­vač (zapo­jení se společ­ným emito­rem); tranzis­tor jako zesilo­vač (zapo­jení se společ­ným kolek­torem); fotoelektrické ovládání (2 pokusy); světel­ná závora – spíná při osvětle­ní; světel­ná závora – spíná při stmívání; spínač s malým zpožděním; spínač s dlouhým zpožděním; teplot­ně závislé řízení; termostat; blikající blok; Schmit­tův klopný obvod; vlhkos­tní čidlo; nestabil­ní multi­vibrá­tor; monos­tabil­ní multi­vibrá­tor; bista­bilní multi­vibrá­tor; klopný obvod.

Základní aplika­ce:

Můstko­vé zapoje­ní; diferen­ciální zesilo­vač; FET (Field effect transistor, Tranzistor řízený polem)  – princip; vliv elektrických polí; FET – základ­ní zapoje­ní; FET – vstupní odpor; FET – zapojení; FET – charak­teris­tika; optoelektrinika s FET (3 pokusy); AND brána; OR brána; NAND brána; klopný obvody s FET.