Mlžná komora

6 344 Kč (bez DPH)

Popis: Učební pomůcka mlžná komora slouží k pozorování a demonstraci drah elektricky nabitých částic.

Kód produktu: 13-512000

Popis: Tento přístroj je určen pro jednoduché stanovení Planckovy konstanty h pomocí ohybu v charakteristické křivce světelné emisní diody (LED).

Kód produktu: 13-506000