Crooksův radiometr

1 164 Kč (bez DPH)

Popis: Crooksův radiometr je jednoduché zařízení k demonstraci konverze tepelné energie v kinetickou.

Kód produktu: 13-269500

Popis: Žákovská souprava měření teploty je určená především pro fyzikální praktika na středních školách a v nižších ročnících vysokých škol.

Kód produktu: 84-0001

Popis: Aparatura slouží k jednoduché demonstraci teplotní expanze pevných látek. K ohřevu vzorků slouží čajové svíčky.

Kód produktu: 52-48073

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Detektor tepelného záření

12 615 Kč (bez DPH)

Popis: Detektor je citlivý na elektromagnetické záření v rozsahu 0,25–20 µm, tedy od ultrafialového, přes viditelné až po infračervené.

Kód produktu: 13-287281

Kalorimetr komplet

891 Kč (bez DPH)

Popis: Kalorimetr slouží ke stanovení měrné tepelné kapacity kapalin a pevných látek, tepelných účinků elektrického proudu.

Kód produktu: 52-48911

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Kalorimetr hliníkový

2 135 Kč (bez DPH)

Popis: Hliníkový kalorimetr pro základní žákovské experimenty s tepelnou výměnou.

Kód produktu: 13-274000

Leslieho deska

1 753 Kč (bez DPH)

Popis: Leslieho deska slouží k zjišťování vyzařování tepla z horkého tělesa v závislosti na jeho teplotě a povrchu.

Kód produktu: 03-LA40390