AQUANAL ekotest

0 Kč (bez DPH)

Popis: Oblíbená souprava pro semikvantitativní analýzu vody.

Kód produktu: 46-3755600

Popis: Experimenty pro soupravu NanoSchoolBox byly vyvinuty s cílem učinit nanotechnologii snadno pochopitelnou i pro děti školního věku.

Kód produktu: 61-0001

Souprava barva plamene - spektrální barvy

6 735 Kč
6 061,50 Kč (bez DPH)

Popis: Souprava barva plamene je určená pro dva studenty a slouží k provádění základních zkoušek s barvením plamene vybranými chemickými látky.

Kód produktu: 52-90238

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Moderní souprava pro semikvantitativní analýzu vody je speciálně navržena pro školy a je přizpůsobená potřebám studentů a učitelů.

Kód produktu: 46-104693100

Popis: Žákovská souprava Elektrochemie obsahuje veškerý potřebný materiál k provádění základních experimentů z elektrochemie jako je elektrolýza, elektrochemické články, atd.

Kód produktu: 52-51901

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Sada SEG destilace slouží pro sestavení klasické destilační aparatury s vodním chladičem.

Kód produktu: 52-89756

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Žákovská souprava SEG extrakce

11 533 Kč (bez DPH)

Popis: Sada SEG extrakce slouží pro sestavení Soxhletovy extrakční aparatury.

Kód produktu: 52-89876

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Sada SEG vyvíjení plynu slouží pro sestavení chemické aparatury na laboratorní přípravu menšího množství plynu.

Kód produktu: 52-89886

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH