Popis: Moderní učební pomůcka pro experimentální změření hodnoty jedné z nejdůležitějších fyzikálních konstant – rychlosti světla.

Kód produktu: 13-201710

Popis: Žákovská souprava Optika 2, sada pro třídu obsahuje materiál pro současnou práci v šesti pracovních skupinách.

Kód produktu: 52-47545

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Žákovská souprava Elektřina 2 základní obvody, sada pro třídu obsahuje veškerý potřebný materiál k základním experimentům se sestavováním základních elektrických obvodů.

Kód produktu: 52-23410

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Žákovská souprava Magnetismus 2, sada pro třídu obsahuje veškerý potřebný materiál k základním experimentům s magnety a magnetickým polem.

Kód produktu: 52-49450

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Žákovská souprava Indukce a střídavý proud 2, sada pro třídu obsahuje veškerý potřebný materiál k základním experimentům s elektromagnetickou indukcí a střídavým elektrickým proudem.

Kód produktu: 52-54075

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Souprava SEG Mechanika 1 obsahuje veškerý potřebný materiál k experimentálnímu ověření základních zákonitostí kapalin, pevných látek a plynů.

Kód produktu: 52-43000

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Souprava SEG Mechanika 2 obsahuje veškerý potřebný materiál k experimentům z mechaniky těles

Kód produktu: 52-43010

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Sada obsahuje veškerý nezbytný materiál pro experimenty z oblasti dynamiky, kmitavého pohybu a vlnění. K experimentům se využívá moderním dataloggerem V-Log, který umožňuje měřit čas, rychlost, zrychlení a periodický pohyb.

Kód produktu: 52-43009

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Samohybný vozík

6 240 Kč (bez DPH)

Popis: Samohybný vozík slouží jako doplněk k rozšíření žákovské soupravy SEG Dynamika 2 s V-log o experimenty s rovnoměrným pohybem.

Kód produktu: 52-43302

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Učební pomůcka obsahuje modely 11 základních pohonů a převodů. Modely jsou vyrobené z odolného plastu.

Kód produktu: 52-65500

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Žákovská souprava měření teploty je určená především pro fyzikální praktika na středních školách a v nižších ročnících vysokých škol.

Kód produktu: 84-0001

Žákovská souprava SEG Optika 2

16 954 Kč (bez DPH)

Popis: Souprava SEG Optika 2 obsahuje veškerý potřebný materiál k zajímavým a názorným experimentům z geometrické optiky.

Kód produktu: 52-47530

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Moderní žákovská geometrická souprava s laserovým zdrojem umožňuje žákům a studentům pochopit základní principy optiky – průchod, odraz a lom světla.

Kód produktu: 51-0021

Popis: Souprava optika se světelným boxem obsahuje světelný zdroj a více než 20 optických prvků, oblíbená učební pomůcka pro experimenty s geometrickou optikou.

Kód produktu: 13-293500

Popis: Sada základní elektrické obvody umožňuje žákům snadným způsobem provádět experimenty s vedením elektrického proudu a sestavovat základní elektrické obvody.

Kód produktu: 52-53550

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Souprava elektrostatika obsahuje karty s pokyny a veškeré komponenty k provádění experimentů – včetně velké sulfitové doutnavky.

Kód produktu: 52-50000

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH