Popis: Žákovská souprava měření teploty je určená především pro fyzikální praktika na středních školách a v nižších ročnících vysokých škol.

Kód produktu: 84-0001

Převody a pohony – sada modelů

10 090 Kč (bez DPH)

Popis: Učební pomůcka obsahuje modely 11 základních pohonů a převodů. Modely jsou vyrobené z odolného plastu.

Kód produktu: 52-65500

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Sada základní elektrické obvody umožňuje žákům snadným způsobem provádět experimenty s vedením elektrického proudu a sestavovat základní elektrické obvody.

Kód produktu: 52-53550

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Samohybný vozík

7 587 Kč (bez DPH)

Popis: Samohybný vozík slouží jako doplněk k rozšíření žákovské soupravy SEG Dynamika 2 s V-log o experimenty s rovnoměrným pohybem.

Kód produktu: 52-43302

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Souprava optika se světelným boxem obsahuje světelný zdroj a více než 20 optických prvků, oblíbená učební pomůcka pro experimenty s geometrickou optikou.

Kód produktu: 13-293500

Tlaková a vakuová souprava

4 725 Kč (bez DPH)

Popis: Moderní tlaková a vakuová souprava slouží k velmi názornému provádění základních pokusů s tlakem vzduchu a vakuem.

Kód produktu: 13-178800

Popis: Moderní žákovská geometrická souprava s laserovým zdrojem umožňuje žákům a studentům pochopit základní principy optiky – průchod, odraz a lom světla.

Kód produktu: 51-0021

Popis: Sada obsahuje veškerý nezbytný materiál pro experimenty z oblasti dynamiky, kmitavého pohybu a vlnění. K experimentům se využívá moderním dataloggerem V-Log, který umožňuje měřit čas, rychlost, zrychlení a periodický pohyb.

Kód produktu: 52-43009

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Žákovská souprava SEG DynaMot

16 424 Kč (bez DPH)

Popis: DynaMot může sloužit jako motor nebo generátor a může tak nahradit baterii v obvodech se stejnosměrným proudem.

Kód produktu: 52-54853

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Sada SEG Elektronika obsahuje veškerý potřebný materiál na 48 základních experimentů z oblasti chování a funkce elektronických součástek a elektronických obvodů.

Kód produktu: 52-20410

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Žákovská souprava SEG Energie 1

22 398 Kč (bez DPH)

Popis: Žákovská souprava SEG Energie 1 obsahuje veškerý potřebný materiál k 26 experimentům o přeměně jedné formy energie do druhé.

Kód produktu: 52-48550

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Souprava SEG Mechanika 1 obsahuje veškerý potřebný materiál k experimentálnímu ověření základních zákonitostí kapalin, pevných látek a plynů.

Kód produktu: 52-43000

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Popis: Souprava SEG Mechanika 2 obsahuje veškerý potřebný materiál k experimentům z mechaniky těles

Kód produktu: 52-43010

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH

Žákovská souprava SEG Optika 2

17 845 Kč
15 168,30 Kč (bez DPH)

Popis: Souprava SEG Optika 2 obsahuje veškerý potřebný materiál k zajímavým a názorným experimentům z geometrické optiky.

Kód produktu: 52-47530

Výrobce: Cornelsen Experimenta GmbH