46-3755600

0 Kč bez DPH

Oblíbená souprava pro semikvantitativní analýzu vody. Více >>

Ukončená výroba. Zde pro Vás máme náhradní řešení.

Popis: Kompletní souprava činidel pro rychlou semikvantitativní analýzu vody, pro stanovení amonia (NH4+), dusičnanů (NO3), dusitanů (NO2), fosfátů (PO43–), celkové tvrdosti a pH.

Bezpečnost práce: Je třeba zachovávat běžná opatření pro zacházení s chemikáliemi. Zabraňte požití chemikálií. Při náhodném vniknutí do oka a/nebo potřísnění opláchněte postižené místo větším množstvím vody. Děti mohou zkoušky provádět jen pod dohledem dospělých. Použité roztoky neznečišťují vodu a mohou se likvidovat v domácím vodovodním odpadu.

Postup:

  1. zkumavku naplnit zkoušenou vodou
  2. podle prováděné zkoušky přidat odpovídající činidla
  3. v případě potřeby nechat odstát
  4. porovnat zabarvení vzorku s odpovídající barevnou stupnicí.

Obsah: stačí pro 50–60 testů na každý parametr.

Kontaktujte nás!